پراکنده

بهراد فرزین فر

جهش در صنعت ساخت و ساز با کمک اینترنت اشیا

در ۱۲ دقیقه این متن را بخوانید در سال ۱۹۹۰، جان رومکی (John Romkey) اولین “شیء” را به اینترنت متصل کرد، که یک دستگاه توستر مدل Sunbeam بود. این آزمایش به ظاهر عجیب و غریب برای اثبات این ایده طراحی شد که از اینترنت می ­توان برای کنترل فیزیکی یک شیء استفاده

این مطلب را بخوانید »