رصد کشورها

مدیر سایت

بررسی جایگاه چین و آمریکا در رهبری توسعه اینترنت اشیا

در ۱۰ دقیقه این متن را بخوانید در آوریل سال گذشته، زمانیکه طوفان شن کورکننده‌ای در عربستان سعودی اتفاق افتاد و پایتخت آن، ریاض را بلعید، ۶۱۰۰۰ چراغ در خیابان به‌طور خودکار به دید کم واکنش نشان دادند و روشن شدند. این راه‌حل را شرکتی چینی، به نام فوندا تکنولوژی، متخصص در

این مطلب را بخوانید »