بهمن ۳, ۱۳۹۸

مدیر سایت

تویوتا شهری برای آینده می سازد!

در ۳ دقیقه این متن را بخوانید کمپانی تویوتا در نمایشگاه سی‌ای‌اس اعلام کرد که قصد دارد نمونه‌ی اولیه از “شهری” را در زمینی به وسعت ۱۷۵ هکتار در کوه فوجی ژاپن بسازد. نام شهر در پروژه‌ی آینده “شهر در هم تنیده” است و طبق برنامه قرار است اکوسیستم تماما متصلی باشد

این مطلب را بخوانید »