معرفی کتاب اینترنت اشیا

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

در ۲ دقیقه این متن را بخوانید

همواره با پیدایش فناوری های جدید به ویژه اینترنت اشیا و سایر فناوری های مرتبط با آن، یک عدم اطمینان در خصوص استفاده از آنها در جامعه ایجاد میشود و غالباً این عدم اطمینان یک خطر عمومی را برای فناوری با خود به همراه دارد. در این میان در کنار رشد شرکت ها و سازمان های خصوصی در این حوزه، دولت و سازمان های تنظیم مقررات و تدوین استاندارد نقش بسیار کلیدی در پذیرش و بهبود سطوح اعتماد جامعه ایفا می کنند. مهمتر از همه، اگر راهبردها و استاندارهای ملی اینترنت اشیا به درستی طراحی شده و اجرا شوند، امکان استفاده از این فناوری را برای دستیابی به منافع اجتماعی و اقتصادی در هر کشور به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. بسیاری از کشورها سال ها قبل به این نتیجه رسیده اند که در آینده، اینترنت اشیا به یکی از مهمترین اولویت های دولت ها بدل خواهد شد و بر این اساس، اقدام به تدوین استراتژی ها و استانداردهای ملی در راستای کشورهای پیشرو در این زمینه کردند تا از توسعه و پیشرفت اینترنت اشیا در کشور خود حمایت کنند. از آنجا که هر کشور دارای منابع، قوانین، فناوری ها و حتی فرهنگ متفاوتی است، استفاده از استراتژی های ایجاد شده در کشورهای دیگر قطعاً موفقیت ها و رویکردهای صحیحی را در پی نخواهد داشت، اما بدون شک مطالعه ی آنها و همچنین بازخوردهای موجود میتواند جهت ایجاد استانداردها و استراتژیهای ملی و بومی به کار گرفته شود و به برنامه ریزی فعالیت های سازمانها، اقدامات نظارتی و ،تجارت کمک شایانی نماید. مطالعه ی اسناد چشم انداز و پیشرفت های کشورهای پیشرو در این فناوری به وضوح نشان میدهد که هیچ یک از این کشورها تنها با تمرکز و یکه تازی بخش خصوصی و یا دولت، به پیاده سازی های موفق دست نیافته اند و تلاش های هر دو بخش در کنار هم یعنی تحقیق، توسعه و نمونه سازی اولیه توسط بخش خصوصی و سپس، نظارت دولت و سازمان های تنظیم مقررات بر فعالیت های آنها به منظور درک قابلیت های نهفته ی این بخش، یکپارچه سازی تلاش ها تحت یک قالب استاندارد و همچنین ترویج فناوری؛ کلید اصلی موفقیت آنها بوده است. هنگامی که هر کشور پتانسیل های خود را برای گسترش اینترنت اشیا تشخیص میدهد، باید به سرعت استانداردها و راهبردهای خود را جهت رشد و تطبیق این فناوری ارائه دهد تا موانع نظارتی محدود کننده رشد اینترنت اشیا از سرعت توسعه دهندگان آن نکاهد. این کتاب یک اقتباس از منابع مختلف است که توسط سازمان های تدوین استاندارد ملی و جهانی، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط در دنیا ارائه شده است . هدف از نگارش این کتاب، بررسی چالش ها و استانداردهایمربوط به اینترنت اشیا به منظور تسریع روند سازی و اجرایی کردن پروژه های هوشمندسازی کشور است.

برای دانلود کتاب به اینجا مراجعه کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram