iot-smart-city

گزارش نشست اینترنت اشیا و شهر هوشمند

در < 1 دقیقه این متن را بخوانید

این نشست در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۸ در پارک فناوری دانشگاه تهران و توسط آکادمی اینترنت اشیاء برگزار شد.

شرکت گروه صنعتی بیتا به عنوان حامیان کلیدی نشست بودند. آقای مهندس مهدی بینا به عنوان سخنران اصلی نشست در خصوص تفکر مبتنی بر پلتفرم، شهر هوشمند، تحول دیجیتال مواردی را مطرح کرد. کیفیت نشست نسبتا مناسب بود.

نکات کلیدی این نشست همراستا شدن با فناوری، حرکت شهرها به سمت ابرشهر شدن، تصمیمگیری بر اساس داده‌ها، سامانه‌های تهران من، باهم، نشان و رایا بوده است.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram