مرور برچسب

Smart Iran

گزارش نشست اینترنت اشیا و شهر هوشمند

این نشست در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۸ در پارک فناوری دانشگاه تهران و توسط آکادمی اینترنت اشیاء برگزار شد. شرکت گروه صنعتی بیتا به عنوان حامیان کلیدی نشست بودند.…

گزارش رویداد کارآفرینی شهر رویایی

این رویداد دو روزه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و حضور دبیرخانه تهران هوشمند برگزار شد. شتابدهنده کارو به عنوان برگزار کننده…