مرور برچسب

LoRaWAN

عرضه پالت های متصل برای حمل و نقل هوشمند

کمپانی سِمتِک اعلام کرد که پالت اِلاینس دستگاه‌های لورا و پروتکل لوراوان را با پلتفرم پایش لجستیک مبتنی بر اینترنت اشیا اینِلی‌پالت ادغام کرد.…