G2G

مدیر سایت

افزایش همکاری های علمی چین و روسیه با تمرکز بر هوش مصنوعی و دیگر حوزه های استراتژیک

چین و روسیه پس از قول همکاری برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و دیگر حوزه‌های استراتژیک، برای گسترش مشارکت عملی خود تلاش می‌کنند.

این مطلب را بخوانید »
blank
مدیر سایت

انواع تعاملات در حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی تعامل بین ذینفعان مختلف در حکومت را تسهیل می‌کند. این تعاملات به شرح زیر توضیح داده می‌شوند: G2G-Government to Government در این مورد، فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها برای بازسازی فرآیندهای دولتی درگیر در عملکرد نهادهای دولتی است، بلکه برای افزایش جریان

این مطلب را بخوانید »