چراغ هوشمند

مدیر سایت

تعداد چراغ‌های خیابانی هوشمند تا سال ۲۰۲۳، از ۳۰ میلیون عبور خواهد کرد!

در ۲ دقیقه این متن را بخوانید بر اساس گزارشاتی از تحقیق جدید شرکت تحلیل‌گر برگ اینسایت (Berg Insight) تعداد چراغ‌های خیابانی هوشمند نصب شده در خیابان‌های سرتاسر جهان، تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۴ میلیون عدد رسیده بود. با نرخ رشد مرکب سالانه به میزان ۲۴.۵ درصد، پیش‌بینی می‌شود که در

این مطلب را بخوانید »