پلتفورم ARIXA

مدیر سایت

سامسونگ از اینترنت اشیا برای هوشمندسازی سیستم‌های روشنایی استفاده می‌کند

شرکت سامسونگ برای ارائه محصولات و پلتفورم‌های جدید در حوزه روشنایی، همکاری مشترکی با شرکت ویسیلیکا آغاز کرده تا در نهایت با استفاده از اینترنت اشیاء رهیافت‌های تازه‌ای برای نیاز بازار ارائه شود.

این مطلب را بخوانید »