َAR

مدیر سایت

۱۰ مورد از بهترین کاربردهای واقعیت افزوده در دنیای واقعی

در ۵ دقیقه این متن را بخوانید واقعیت افزوده ترکیبی از صحنه‌ها و تصاویر واقعی و کامپیوتری است، تا درک ما از تصاویر واقعی را از طریق رسانه‌های محیطی بهبود بخشد. شرایط طرح تعاملی و واقعیت محور، قادر به ایجاد نمایش کامپیوتری با متن و صدا هستند، تا دیدگاه‌های جهان واقعی را

این مطلب را بخوانید »