واقعیت افزوده

جواد واحدیان

چهارمین انقلاب صنعتی و تحول در تولید

در ۱۲ دقیقه این متن را بخوانید اینترنت اشیا می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی شود که اساساً صنعت را از نو پیکربندی می‌کند. صنعت ۴.۰، IoT صنعتی و دیجیتالی سازی در حال حاضر برخی از موارد مورد بحث برای تغییر و بهینه سازی در تولید هستند. صنعت ۴.۰ که به عنوان انقلاب صنعتی

این مطلب را بخوانید »
blank
مدیر سایت

۱۰ مورد از بهترین کاربردهای واقعیت افزوده در دنیای واقعی

در ۵ دقیقه این متن را بخوانید واقعیت افزوده ترکیبی از صحنه‌ها و تصاویر واقعی و کامپیوتری است، تا درک ما از تصاویر واقعی را از طریق رسانه‌های محیطی بهبود بخشد. شرایط طرح تعاملی و واقعیت محور، قادر به ایجاد نمایش کامپیوتری با متن و صدا هستند، تا دیدگاه‌های جهان واقعی را

این مطلب را بخوانید »