نوکیا

مدیر سایت

همکاری نوکیا و سافت بانک برای تکمیل آزمایش اولین خودروی متصل ۵G

در < 1 دقیقه این متن را بخوانید نوکیا اولین شرکت ارتباط از راه دوری است که موفق به تکمیل آزمایش استفاده از فناوری غیرمستقل ۵G برای فعالیت‌های تجاری خودروهای متصل، شده است. این آزمایش توسط سافت بانک در مرکز تحقیق و توسعه هوندا ژاپن در هوکایدو صورت گرفته است. سافت بانک که

این مطلب را بخوانید »