مرور برچسب

نسل پنجم موبایل

کرونا چه اثری در توسعه ۵G خواهد داشت ؟

توسعه تکنولوژی 5G  به دلیل کندی اقتصادی می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت ضربه بخورد. پیشبرد تکنولوژی 5G در طولانی مدت، ممکن است از طریق بودجه دولت شتاب…