محاسبات لبه ای

blank
مدیر سایت

پیش به سوی یادگیری ماشین توزیع شده

در ۴ دقیقه این متن را بخوانید یادگیری ماشین در حال تغییر عملیات‌ها برای به دست آوردن دستاوردهای چشمگیر از نظر تاثیرگذاری و بهره وری است. برای بدست آوردن کامل این مزایا و آنالیز تغییرات زیاد داده‌های در جریان که از طریق ماشین‌ها به صورت بلادرنگ تولید می شوند، نیازمند یک راه‌حل

این مطلب را بخوانید »