مرور برچسب

فروشگاه هوشمند

هشت روند اینترنت اشیا در سال ۲۰۱۹

موسسه گارتنر هشت روند جاری در اینترنت اشیا که در سال 2019 شاهد آن هستیم را معرفی کرده است. این روندها از هوشمند‌تر شدن فروشگاه‌ها تا نیاز برای سرمایه‌گذاری…