مرور برچسب

صنایع نظامی

ارتباط صنایع نظامی و اینترنت اشیا

تاثیر و استفاده روز افزون از فناوری‌های انقلابی مدرن همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در تمامی جوانب زندگی روزمره و خدمات عمومی، هم اکنون به تدریج راه خود را به…