سی‌سی‌پی تکنولوژیز

حسگرهای هوشمند ccp
مدیر سایت

فروش حسگرهای اینترنت اشیا به شش بیمارستان در استرالیا

یکی از تولیدکنندگان حسگر برای اینترنت اشیاء اعلام کرد که محصولات این شرکت در شش بیمارستان در استرالیا نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این حسگرها در ابتدا برای صنعت مواد غذایی ساخته شده بودند که اخیرا دامنه استفاده از آنها گسترش پیدا کرده است.

این مطلب را بخوانید »