مرور برچسب

سالخورده

ایوا دستیار صوتی بیماران در بیمارستان

در این پروژه‌ی آزمایشی، اتاق بیمار مجهز به آمازون اکو است و بیماران به‌سادگی به دستگاه می‌گویند به چه چیزی احتیاج دارند. برای مثال، بیماران می‌توانند تلویزیون…