مرور برچسب

دارو

اینترنت اشیا در خدمت بیماران دیابتی

پمپ‌های انسولین یکی از راهبردی مناسب برای کنترل بیماری دیابت است، اما ترکیب این فناوری با اینترنت اشیا می‌تواند مواهب زیادی برای بیمار و پزشک به همراه داشته…