مرور برچسب

حکمرانی الکترونیک

تویوتا شهری برای آینده می سازد!

کمپانی تویوتا در نمایشگاه سی‌ای‌اس اعلام کرد که قصد دارد نمونه‌ی اولیه از "شهری" را در زمینی به وسعت 175 هکتار در کوه فوجی ژاپن بسازد. نام شهر در پروژه‌ی آینده…

انواع تعاملات در حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی تعامل بین ذینفعان مختلف در حکومت را تسهیل می‌کند. این تعاملات به شرح زیر توضیح داده می‌شوند: G2G-Government to Government در این مورد،…