مرور برچسب

حکمرانی الکترونیکی

ارتباط صنایع نظامی و اینترنت اشیا

تاثیر و استفاده روز افزون از فناوری‌های انقلابی مدرن همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در تمامی جوانب زندگی روزمره و خدمات عمومی، هم اکنون به تدریج راه خود را به…

انواع تعاملات در حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی تعامل بین ذینفعان مختلف در حکومت را تسهیل می‌کند. این تعاملات به شرح زیر توضیح داده می‌شوند: G2G-Government to Government در این مورد،…