مرور برچسب

بیمارستان هوشمند

سنجش فعالیت های مغزی به وسیله هدست متصل

از الکتروانسفالوگرام (EEG) برای تشخیص فعالیت الکتریکی در مغز به منظور ارزیابی انواع شرایط عصبی استفاده می‌شود. با این حال، اجرای EEG دشوار است. علت این مسئله…

ایوا دستیار صوتی بیماران در بیمارستان

در این پروژه‌ی آزمایشی، اتاق بیمار مجهز به آمازون اکو است و بیماران به‌سادگی به دستگاه می‌گویند به چه چیزی احتیاج دارند. برای مثال، بیماران می‌توانند تلویزیون…