مرور برچسب

برق

امنیت شبکه های برق در سایه مدرن سازی

شبکه برق آمریکا شبکه­ای قدیمی، حیاتی و به شدت تحت فشار است. تلاش‌های زیادی برای مدرن­سازی تولید و روش انتقال برق و حفظ امنیت این شبکه (در برابر حملات سایبری)…