مرور برچسب

بازار

رهگیری بارهای گمشده با چمدان های متصل

از آنجایی که مسافران همچنان دردسر گم شدن و اداره نادرست چمدان ها در مسافرت را تجربه می‌کنند، سامسارا لاگیج برنامه دارد که از نسل جدید محصولات خود رونمایی کند.…