مرور برچسب

اینترنت اشیاء صنعتی

LiFi رقیب سرسخت WiFi : سریعتر و به صرفه تر

جایگزینی امواج رادیویی با نور لیزر می‌تواند سرعت را افزایش داده و ارتباطات را فراتر از وعده‌ی 5G محقق کند. همچنین تماس میان خودروهای خودران را امکان پذیر…

بازارهای بکر هوش مصنوعی را بشناسید!

امروزه، توسعه انفجاری تکنولوژی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بازاری بدون محدودیت ساخته است. موضوع صنعت نیست، اگر شما از یک کمپانی با مقیاس منطقی (یا بزرگتر) نام…