مرور برچسب

اسپیکر هوشمند

جنگ دستیارهای صوتی برای تصاحب بازار

به گزارش CIPR ، مبلغ رد و بدل شده در دنیای بلندگوهای هوشمند در سال 2019 از 66 میلیون دلار در سال 2018 به رقم 76 میلیون دلار در آمریکا رسید. این مبلغ در سال 2020…