آنفلوانزا

سلامت
مدیر سایت

پنج محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء برای جلوگیری از شیوع بیماری

اینترنت اشیاء در حال توسعه بوده و از این رو شاخه‌های جدیدی در این حوزه در حال ایجاد است. یکی از این شاخه‌ها، اینترنت اشیاء بخش سلامت یا IoHT است. اینترنت اشیاء در بخش سلامت می‌تواند از پنج روش به کاهش بیماری‌های عفونی و حتی ممانعت از آن کمک کند:

این مطلب را بخوانید »