گزارش فناوری

دولت هوشمند – آینده دولت

اینترنت نه تنها دنیای کار و زندگی روزمره را تغییر داد، بلکه امور دولت را به سطح جدیدی نیز می‌برد. اول و مهمتر از همه، «اینترنت خدمات» (Internet of Services)…

انواع تعاملات در حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی تعامل بین ذینفعان مختلف در حکومت را تسهیل می‌کند. این تعاملات به شرح زیر توضیح داده می‌شوند: G2G-Government to Government در این مورد،…