رویدادهای جهان

فاطمه پروری

 اینترنت اشیا خودگردان، نسل جدیدی از ربات ها

در حاشیه ی رویداد مایکروسافت ایگنایت (Microsoft Ignite) 2020 که در شهریور ۹۹ برگزار شده است، به موضوع “اشیاء خودگردان اینترنت ” پرداخته شد. وقتی مردم اصطلاح “رباتیک” را می شنوند، تصاویری از رفتارهای خصمانه ربات ها با انسان را به ذهن متبادر می کنند. این امر

این مطلب را بخوانید »