مهر ۲۹, ۱۳۹۸

مدیر سایت

اینترنت اشیا امنیت نوزادان را در بیماستان افزایش می‌دهند

جابه‌جا شدن نوزدان یا ربودن نوزاد از جمله دغدغه‌های بیمارستان‌ها است که اینترنت اشیا می‌تواند با ارائه حسگرهای هوشمند این مشکلات را به حداقل برساند. درهای بیمارستان در صورت بردن نوزاد بدون مجوز، به صورت خودکار با استفاده از اینترنت اشیا قفل می‌شود تا امنیت نوزادان حفظ شود.

این مطلب را بخوانید »