888888

اینترنت اشیا چگونه به مدیریت آب کمک می‌کند؟

در ۲ دقیقه این متن را بخوانید

 

اینترنت اشیا تقریبا با تمام چیزهای لوکس در زندگی ما انسان از شهر هوشمند گرفته تا خانه هوشمند و مدیریت ترافیک وارد شده است. سیستم مدیریت آب یکی از زمینه‌هایی است که می‌توان از اینترنت اشیا در آن استفاده کرد. در حال حاضر استفاده از آب مناسب چالش برانگیز است اما با اجرای صحیح فناوری اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت آب می‌توان کارایی تولید آب سالم را ارتقاء داد.

طبق برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کمبود آب بیشتر به دلیل مدیریت ضعیف منابع ایجاد می‌شود. اعتقاد براین است که تقریبا نیمی از جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ با کمبود آب مواجه خواهند شد که به وضوح نشان می‌دهد که آب در آینده نزدیک یک منبع با ارزش خواهد بود.

اما اینترنت اشیا چگونه به صنعت آب کمک می‌کند؟

صرفه‌جویی در مصرف آب: برای مخازن آب بسیار مهم است که مجهز به حسگرها و تجهیزات پایش باشند تا سطح آب رصد شود. با کمک این حسگرها می‌توان سطح آب را در مخازن در فواصل منظیم پایش کرد و اطلاعات را به سرور ارسال نمود با این کار میزان آب مصرفی روزانه محاسبه می‌شود. کل این فرآیند تعیین سطح آب و ارسال اطلاعات به سرور به حفظ منابع آبی کمک شایانی خواهد کرد.

آبیاری هوشمند: در حال حاضر بخش زیادی از آب کشاورزی هدر می‌رود که دلیل این امر آبیاری بدون توجه به شرایط آب و هویی و رطوبت خاک است. با اینترنت اشیا می‌توان وضعیت آب و هوا را رصد نمود و رسیدن مقدار مناسب آب به محل مورد نظر را تعیین کرد.

مدیریت هوشمند آب: محافظت از آب یک جنبه اساسی در مدیریت آب در مناطق شهری دارد. اینترنت اشیا می‌تواند سابقه‌ای از افرادی که در یک روز خاص آب استفاده می‌کنند ایجاد نمود و با تحلیل این داده‌ها به مدیریت هوشمند آب کمک کرد.

مدیریت پساب: اینترنت اشیا می‌تواند به مدیریت پساب کمک کند، حسگرهای نصب شده در مناطق مختلف می‌تواند دما، نشت آب و مواد شیمیایی را مشخص کند و این حسگرها اطلاعات را به سرور انتقال می‌دهند. اینترنت اشیا به مدیریت پسماند و آب کمک می‌کند تا مواد شیمیایی باقیمانده در آب را تشخیص داده و محاسبه کنند.

آزمایش و تجزیه و تحلیل آب: اینترنت اشیا می‌تواند برای اندازه‌گیری پارامترهای آب اقدام کرده و در زمان واقعی روی کیفیت آب در صنایع مختلف نظارت کند. میزان ناخالصی‌های موجود در آب و همچنین باکتری‌ها مشخص شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار داده می‌شود.

این تازه آغاز اینترنت اشیا در بخش آب است، دامنه استفاده از این فناوری بسیار گسترده بوده و می‌تواند زندگی راحت‌تری برای انسان‌ها به ارمغان بی‌آورد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram