G2C-G2B-G2G-G2E

انواع تعاملات در حکمرانی الکترونیکی

در ۲ دقیقه این متن را بخوانید

حکمرانی الکترونیکی تعامل بین ذینفعان مختلف در حکومت را تسهیل می‌کند. این تعاملات به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

G2G-Government to Government

در این مورد، فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها برای بازسازی فرآیندهای دولتی درگیر در عملکرد نهادهای دولتی است، بلکه برای افزایش جریان اطلاعات و خدمات در داخل و بین نهادهای مختلف استفاده می‌شود. این نوع تعامل فقط در حوزه حکومت است و می‌تواند هم افقی باشد، هم بین آژانس‌های دولتی مختلف و هم بین مناطق مختلف در یک سازمان و یا عمودی یعنی بین آژانس‌های ملی، ایالتی و محلی و همچنین بین سطوح مختلف درون یک سازمان با هدف اصلی افزایش بهره‌وری، عملکرد و خروجی باشد.

G2C-Government to Citizens

در این مورد، یک رابط کاربری بین دولت و شهروندان ایجاد می‌شود که شهروندان را قادر می‌سازد تا از ارائه خدمات کارآمد سرویس‌های عمومی بهره‌مند شوند. این امر دسترسی و دسترس‌پذیری خدمات عمومی را از یک سو گسترش می‌دهد و کیفیت خدمات را از سوی دیگر بهبود می‌بخشد. این امر، گزینه‌های انتخاب شهروندان را برای انتخاب زمان تعامل با دولت (به عنوان مثال ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته)، از جایی که با دولت ارتباط برقرار می‌کند (مثلا مرکز خدمات، کیوسک بدون نظارت و یا خانه یا محل کار) و نحوه تعامل با دولت (از طریق اینترنت، فکس، تلفن، ایمیل، چهره به چهره و غیره) افزایش می‌دهد.

G2B-Government to Business

در اینجا، ابزارهای مدیریت الکترونیکی برای کمک به جامعه کسب و کار – ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات استفاده می‌شود تا به صورت یکپارچه با دولت تعامل داشته باشند. هدف این است که کاهش خط قرمز، صرفه‌جویی در وقت، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ایجاد یک محیط کسب و کار شفاف‌تر در هنگام برخورد با دولت ایجاد شود. ابتکارات G2B می تواند مبادله مانند صدور مجوز، تهیه و جمع‌آوری درآمد باشد. همچنین می تواند شامل تبلیغات و حمایتی از قبیل تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری باشد.

G2E-Government to Employees

دولت تا حد زیادی بزرگترین کارفرما و مانند هر سازمان است، باید با کارکنان خود به صورت منظم تعامل داشته باشد. این تعامل یک فرایند دو طرفه بین سازمان و کارمند است. استفاده از ابزارهای ICT به ایجاد این تعاملات سریع و کارآمد از یک سو کمک کرده و سطح رضایت کارکنان را از سوی دیگر افزایش می‌دهد.

منبع: https://byjus.com

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram